Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103808296

Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για την εταιρεία «APALIS biomedical» (Θεμιστοκλέους 1,10677, Αθήνα).

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 Η «APALIS biomedical» δεν θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η εταιρεία «APALIS biomedical» θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές.

Η χρήση των δεδομένων θα γίνεται για λόγους ενημέρωσής σας για τα σεμινάριά μας, τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας.

Έχετε την δυνατότητα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας για την κατοχή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένωνΣεμινάρια Ιατρικής Αισθητικής

Τελευταία Νέα

3 new vials of MC

ΜΕσοθεραπεία διασαφήνισης και όγκου μυών

F-MUSCLE FACTOR, F-MUSCLE FIT.