Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103808296

 Σεμινάρια Νήματα-PDO Μεγιστοποίηση

Σεμινάρια Νήματα-PDO

Συνοπτική περιγραφή

 Σεμινάρια Νήματα-PDO

Περισσότερες λεπτομέρειες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ PDO

 

Τα νήματα πολυδιοξανόνης (PDO) αποτέλεσαν μία μικρή επανάσταση στον τομέα της δερματικής σύσφιξης και στήριξης, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στις ενέσιμες και τις χειρουργικές προσφερόμενες θεραπείες.

Η εξαιρετική γνώση της θεωρίας αλλά και του χειρισμού τους αποτελεί μονόδρομο για όλους τους εφαρμοστές στο χώρο της ομορφιάς. Η ικανότητα του εφαρμοστή να σχεδιάζει εξατομικευμένα πρωτόκολλα για τον κάθε θεραπευόμενο είναι αυτή που θα τον ξεχωρίσει από τους συναδέλφους του, οι οποίοι θα μείνουν στα στείρα σχεδιαγράμματα των εταιριών-προμηθευτών.

Στο σεμινάριο νημάτων PDO Basic θα αναλυθεί εκτενώς η θεωρία της κατευθυνόμενης κολλαγονογένεσης, η ασφαλής πρακτική, η διαλογή των περιστατικών, η επιλογή των κατάλληλων νημάτων ανά περιοχή. Θα διδαχθεί η εξατομίκευση των πρωτοκόλλων εφαρμογής, ώστε να καλυφθούν οι δεδομένες ανάγκες του συγκεκριμένου ασθενούς.

Θα γίνει πρακτική εξάσκηση ΚΑΘΕ εκπαιδευόμενου σε ατομικό περιστατικό σε πρόσωπο και σώμα, αφότου γίνει ολοκληρωμένη διάγνωση του προς θεραπεία προβλήματος και χάραξη των αρχών της θεραπευτικής παρέμβασης.

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο θα μπορεί άμεσα να ξεκινήσει ασφαλείς και αποδοτικές εφαρμογές νημάτων PDO σε δικά του περιστατικά, χωρίς την ανάγκη να καταφεύγει σε τετριμμένα προτεινόμενα πρωτόκολλα για την κάθε περιοχή του προσώπου ή του σώματος.

•  Πλήρης θεωρητική κατάρτιση για την ορθή χρήση των νημάτων PDO – Θεωρία της κατευθυνόμενης κολλαγονογένεσης
•  Επιλογή περιστατικών, προφίλ ασφάλειας, εξορθολογισμός προσδοκιών
•  Η παρουσίαση της επωφελούς αυτής θεραπείας στο θεραπευόμενο
•  Πώς συνδυάζεται με ασφάλεια με άλλες αισθητικές θεραπείες – ποιές θεραπείες πολλαπλασιάζουν το αποτέλεσμα των νημάτων και πότε πρέπει να εφαρμοστούν
•  Πλήρης πρακτική εφαρμογή του κάθε εκπαιδευόμενου σε πρόσωπο και σώμα, με διάφορους τύπους κολλαγονογενετικών νημάτων.
•  Ανάπτυξη θεραπευτικής στρατηγικής – εξατομίκευση – απαλλαγή από τα «έτοιμα» πρωτόκολλα
•  Συμπεριλαμβάνεται συμβουλευτική επικοινωνία για τα πρώτα ατομικά περιστατικά του εκπαιδευόμενου.

 

Σεμιναριακές ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – ενημερωθείτε με email για τις υπόλοιπες πόλεις που θα διοργανωθούν.
Αpalis Biomedical
Πληροφορίες: 2103808296, info@apalis.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Σεμινάρια Ιατρικής Αισθητικής

Τελευταία Νέα

3 new vials of MC

Πήλινγκ μη ενέσιμης βιοαναζωογόνσης

Άμεσα αποτελέσματα - χωρίς χρόνο αποθεραπείας!